Невалиден електронен подпис


За да използвате системата ви е необходим валиден фирмен електронен подпис.

Има няколко основни причини, поради които може да виждате тази грешка:

1. Вашият browser не е конфигуриран коректно. За да инсталирате коректно сертификата трябва да се обърнете към вашия издател.
2. Не сте избрали текущо включения сертификат от списъка.
3. Вашият сертификат не се поддържа от системата.

Пълен списък с поддържаните видове сертификата можете да намерите тук.