Процедура за застраховане

Карго Онлайн ЕООД предлага да застраховате Вашите товари в ЗАД Алианц България, както и да застраховате своите търговски вземания  срещу риск от неплащане в Атрадиус Кредито и Каусион С.А. . В случай, че изборът на застрахователи Ви удовлетворява, по-долу са описани и процедурите по застраховане, а именно:

 

КАРГО ЗАСТРАХОВКИ

  1. В раздел “Застраховки“ – „Табло“ ще се появят всички финализирани аукциони. В раздел "Финализирани аукциони" има специален бутон „Запитване за застраховка“. При натискането му ще се отвори отделен прозорец с формуляр за запитването. Същият ще съдържа повечето необходими данни извлечени от аукциона. Ще трябва попълните и допълнителните полета с изискваната от застрахователя минимално необходима информация за да Ви направи оферта. Задължителните полета са маркирани със звезда. На застраховка подлежат само фабрично нови товари. В случай, че имате и други договори за превоз, които не са генерирани от платформата, то тогава изберете „Запитване за застраховка“ и попълнете всички задължителни реквизити.
  2. При необходимост от допълнителна информация във връзка с полученото запитване за целите на предоставяне на оферта, застрахователят ще влезе в контакт с Вас на посочените телефон и e-mail за контакт;
  3. На посоченият e-mail за контакт ще получите и оферта за застраховка на Вашите товари;
  4. При потвърждение от Ваша страна, застрахователят изпраща сканирани издадената полица, заедно с дебит нота за дължима премия.
  5. След като заверите с подпис и печат изпратената Ви полица я връщате отново сканирана на имейла на застрахователя.

Оригиналните документи (полица и дебит нота) можете да получите в офиса на застрахователя, или при желание могат да Ви бъдат изпратени по пощата или чрез куриер.

 

ЗАСТРАХОВКИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЗЕМАНИЯ

В раздел "Застраховки" "Кредитна застраховка" се отваря специален формуляр за запитване, който трябва да бъде попълнен и след изпращането му в срок от 3-4 работни дни ще получите и предложение от застрахователя за сключване на договор за застраховка на всичките ви търговски вземания от клиенти.

За целта трябва да отговаряте на редица критерии определени от застрахователя а именно:

Оборот - 1 млн.лв годишно минимум
Разсрочено плащане - до 180 дни
Бизнес история - поне 2 години
Добри финансови показатели и коефициенти
Липса на лоша платежна история
Покритие - 90% от стойността на вземането (с вкл ДДС)
Застрахователна премия - на база месечен оборот - от 0.25% до 0.5% в зависимост от държавата на длъжника