Често задавани въпроси

1. Защо електронен подпис?

Освен, че се нуждаете от квалифициран електронен подпис за подписване на Договора за превоз на товари, същият гарантира сигурността Ви при достъпа до cargoonline.eu каквато би Ви дала и парола с дължина от 1000 до 5000 знака. Не на последно място електронният подпис е гаранция, че всяка от страните по договора е тази за която се представя. Подписаният с електронен подпис договор е равносилен от правна гледна точка на ръчно подписаният, но се пести време.

2. Какво е "Модулът за подписване не е намерен! Желаете ли да го стартирате сега?" 

Когато влезете на cargoonline.eu се визуализира прозорец, в който Ви запитват "Модулът за подписване не е намерен! Желаете ли да го стартирате сега?". В зависимост от "брaузъра" който използвате - Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox са посочени и стъпките, които трябва да следвате за да се зареди модулът за подписване. В процеса на зареждане се прави и проверка на самият електронен подпис. Същото се прави и за улеснение на потребителите, когато подават оферти по дадени аукциони, съкращават времето за подписване на Договорите за превоз на товари. Ако не заредите "модула за подписване" при влизането си на платформата, то ще ви се наложи да го направите при подписването на Договора за превоз на товари. 

3. Как да разбера, че има по-добра оферта от моята или че съм спечелил даден аукцион?

В случаите, в които сте подали оферта по даден аукцион и има подадена по-добра оферта от Вашата, то веднага получавате на посоченият от Вас e-mail за контакт нотификация, че Вашата оферта е подобрена. В случаите когато сте спечелили даден аукцион и има подписан Договор за превоз на товари на същият e-mail получавате и нотификация че сте победител и има сключен Договор с Вас.

4. Как да разбера, че съм поканен да участвам в "затворен" тип аукцион?

В мига, в който е създаден аукцион от "затворен" тип, ВСИЧКИ поканени участници получават на посоченият от тях e-mail за контак нотификация, че са поканени да участват. Създадените аукциони от "Затворен " тип се визуализират само и единствено на неговия създател и на поканените участници. 

5. Как да намеря интересуващите ме аукциони?

В "Налични аукциони" има поле "Филтриране". Като кликнете върху него ви се отварят и опциите за филтриране на всички налични аукциони. С избор на "Държава" "Пощенски код" "вид товар" и т.н. след като изберете "филтриране" ще ви се покажат само и единствено интересуващите ви дестинации, товари и т.н.

6. Мога ли, ако подадена оферта ме удовлетоврява да я приема и да сключа Договор за превоз на товари преди да е изтекъл срокът на аукциона?

Да! По всяко време докато аукционът е активен, можете да изберете удовлетворяващата Ви оферта и да сключите Договор за превоз на товари. С това си действие аукционът се счита за приключен.

7. Мога ли да избера оферта. която не е най-ниската и да сключа Договор за превоз на товари?

Да! Когато има подадени оферти по създаденият от Вас аукцион, същите се визуализират и можете да ги разгледате като кликнете върху тях. Там можете да проверите и подателите на конкретни оферти, не на последно място и създадената от тях репутация ("рейтинг) и можете да изберете тази оферта, чийто подател има по-висок рейтинг и да сключите Договор за превоз на товари с него.

8. Как се създава "рейтинг"

Когато един Договор за превоз на товари е изпълнен в "Минали аукциони" за срок от 30 дни от изтичане на срока на договора стои активен и бутонът "Остави оценка", където като го отворите са дадени и 5 критерия за оценка, всеки един с 1 до 5 звезди, като оценката се усреднява. Така се формира и "Рейтинг"-ът на всеки участник. Когато се визуализира "рейтинг"-а на всеки един участник, до него с цифри е отбелязано и от колко изпълнени договори е формиран.

9. Мога ли да редактирам създаден от мен аукцион?

Да! По всяко време докато не е подадена оферта по него можете да го редактирате. Има ли подадена оферта, то тогава възможността за редактиране е недостъпна. Ако сте допуснали някаква неточност, то ще се наложи да го прекратите и да го създадете отново.

10. Мога ли да прекратя създаден от мен аукцион?

Да! По всяко време, незвисимо дали има подадени оферти или не, можете да прекратите създаденият от Вас аукцион.

11. Могат ли да се правят промени по вече подписани с електронен подпис Договори за превоз на товари?

НЕ! При подаване на оферта Вие подписвате и Договор за превоз на товари, в който договор автоматично са попълнени всички Ваши и на Възложителя данни, данните от аукциона и договорът получава уникален номер. Съдържанието на Договора не може да бъде променяно по никакъв начин. Единствените действия, които могат да бъдат предприети по този договор е подписването му от страна на създателя на аукциона (товародател и/или спедитор), както при подписването с електронен подпис както от Ваша страна така и от негова страна се отбелязва и датата и точният час в който всеки от вас е подписал договора.

12. Кои аукциони виждам, когато отворя раздел "Аукциони"

В раздел "Аукциони" се визуализират само и единствено аукционите, в които Вие сте подали оферта и/или сте създали, както и всички активни "публични аукциони" създадени от Товародатели и/или Спедитори (секция "Налични аукциони"). В мига, в който предприемете действия по даден аукцион от "налични аукциони" т.е. подадете оферта, същият се премества в "моите аукциони". Ако желаете да видите само новосъздадените аукциони, то тогава отворете "Налични аукциони" и там ще намерите само новосъздадените такива. Ако подадете оферта същите се преместват в "Моите аукциони".

13. Какво се случва с аукционите по които има вече подадени оферти и са с изтекъл срок, или имат сключен Договор за превоз на товари?

Всички аукциони, които са приключили с подписване на Договор за превоз на товари или са с изтекъл срок се преместват в "Минали аукциони". Същото се случва и с аукционите по които има подадени оферти и сте отворили и приели някоя от тях. В този случай аукционът се премества в "Минали аукциони" и ви се визуализира бутон "Очаква Договор". При подписване и от Ваша страна, статусът на аукциона се променя на "финализиран". Бутонът "Очаква Договор" се променя на "Изтегли Договор" - с натискането му Договорът се изтегля в PDF формат и може да бъде разпечатан.