Инструкции за ползване

В настоящият документ са описани инструкциите за ползване на cargoonlin.eu, стъпка по стъпка

 

За Товародатели и Спедитори в ролята им на товародатели

 

Създаване на Аукцион

 1. В раздел Аукциони избирате „Създай аукцион
 2. След като се отвори, посочвате какъв аукцион искате да създадете – „Публичен“ или „Затворен“ – ако е „Затворен“ изберете кои участници ще поканите. Когато аукционът е от „Затворен“ тип, само поканените от Вас участници ще имат достъп до него. Поканените получават индивидуално уведомление.
 3. Попълвате всички задължителни полета във формата на аукциона.
  • Ако има повече от един товарен или разтоварен пункт в „Описание на товара“ го споменете;
  • В същото поле може да посочите и други данни като общо количество на товарите по тази релация и т.н.
  • В „Специфични условия“ посочете всички свои специални изисквания.
 4. След като кликнете върху „Създай аукцион“ същият ще бъде достъпен за другите участници.
 5. До стартирането на аукциона (преди да е стартирал в посоченото от Вас време) същият може да бъде редактиран. След стaртиране редакциите са невъзможни, т.е. при промяна трябва да създадете нов такъв.
 6. След като аукционът е създаден, същият се премества в раздел „Моите аукциони“ където следите колко и какви оферти са подадени по така създаденият от Вас аукцион.

 

 1. Обновяването на данните в реално време се извършва с натискането на Ctrl + F5

 

 1. В последната колона имате 3 бутона:
  • „Приеми текущата цена“ - с избора на този бутон вие приемате подадената ценова оферта и подписвате с КЕП „Договора за превоз“ по всяко време, като след подписване от Ваша страна аукционът приключва дори и да не е изтекло посоченото от Вас време.
  • „Оферти“ – при изборът на „Оферти“ можете да разгледате всички подадени оферти ПОИМЕННО и можете да изберете когото  си поискате и да сключите договор с него незвисимо от посочената цена.
  • „Прекратяване на аукциона“ – в случай, че е отпаднала необходимостта от превоз, аукционът може да бъде прекратен по всяко време.
 2. След като изберете оферта и сключите „Договора за превоз“ аукционът се премества в „Минали аукциони“. Същото се случва и след изтичане на времето на аукциона. Ако не сте избрали оферта и не сте сключили договор докато тече аукциона, същото може да направите в „Минали сукциони“ като изберете бутон „Очаква договор“, но тогава сключвате договор с подадената най-добра оферта.

 

Заявки

След сключване на „Договор за превоз“ отваряте раздел „Заявки“ където:

Във „Финализирани аукциони“ ви очакват заявките по сключенитте от Вас „Договори за превоз“, които следва да бъдат допопълнени и изпратени на вашите контрагенти по договора.

Отваряте съответната заявка и:

 1. Попълвате данните за конкретния „Изпращач“ на товара – точно наименование, телефон, лица за контакт и точен адрес.
 2. В „Описание на товара“ можете да добавите и още подробности за товара, ако е необходимо.
 3. Попълвате и „отправна митница“ ако има такава.
 4. В случай, че има повече от един товарен пункт преди „Отправна митница“ има бутон „Добави товарен пункт“ – където повтаряте т.1.
 5. Попълвате данните за конкретния „Получател“ на товара – точно наименование, телефон, лица за контакт и точен адрес
 6. Попълвате и „Получаваща митница“ ако има такава.
 7. В случай, че има повече от един разтоварен пункт преди „Получаваща митница“ има бутон „Добави разтоварен пункт“ – където повтаряте т.5.
 8. След като подпишете „Заявката“ същата се премества в раздел „Изпратени заявки“ и стои с червено флагче „ИЗПРАТЕНА
 9. След потвърждаването й от страна на вашия контрагент флагчето се променя на „ПОТВЪРДЕНА“

 

Заявките и договорите се съхраняват 5 години и не е нужно същите да бъдат разпечатвани и съхранявани по папки и архиви.

 

За Превозвачи и Спедитори в ролята им на превозвачи

 

Търсене на товар и подаване на оферти

В раздел „Аукциони“ отваряте „Налични аукциони“ и:

 1. Във „Филтриране“ посочвате всички параметри, по които търсите товар;
 2. След като приключите с филтрирането, ще ви се появят всички отговарящи на въведените от вас критерии за търсене аукциони.
 3. С кликване на втората колонка „описание на товара“ се отваря и съответният аукцион, в когото се запознавате с всички необходими за подаване на оферта данни. В случай, че имате въпроси, в частта „Информация за аукциона“ можете да кликнете върху името на „Създател на аукцион“ и отваряте неговият профил. В него можете да намерите лице и телефон за контакт.
 4. След като кликнете върху бутон „Подайте оферта“ или „Подобряване на цената(горе в ляво) в случай, че има подадени вече оферти, Вие подавате и Вашата такава. Посочените цени без ДДС, цените които ви се предлагат в случай на „Подобряване на цената“ се генерират автоматично и могат да бъдат променени от Вас.
 5. След повторно потвърждение на цената, подписвате едностранно с КЕП генерираният от платформата „Договор за превоз“.
 6. След като подадете оферта по един или повече аукциони, същите се преместват в раздел „Моите аукциони“ за да може по-лесно да следите какво се случва с вашата или вашите оферти;

 

 1. Обновяването на данните в реално време се извършва с натискането на Ctrl + F5 – това е вашата обратна връзка в реално време;

 

 1. Ако цената свети в зелено, това означава, че най добрата пазарна цена в момента е Вашата. Ако след обновяване на данните с Ctrl + F5 същата светне в червено, това означава, че има друг участник, който е подал по-добра оферта от Вашата. В този случай имате избор – дали да подобрите вашата оферта (като кликнете върху бутон „Подобряване на цената“ в съседната колона) или да се откажете.

 

Заявки

 

След като Товародателят или Спедиторът сключат договора с Вас, вие ще получите индивидуално уведомление за това и следва да очаквате конкретната и пълна заявка в раздел „Заявки“. Същата ще е в “Получени заявки“ и ще бъде маркирана с червен флаг „Получена“. След отварянето й:

 1. Попълнете задължителните полета;
 2. Натиснете бутон „Потвърди“;
 3. След потвърждението й от ваша страна същата ще промени флага си на „Потвърдена“ както при вас така и при вашият контрагент.

 

Заявките и договорите се съхраняват 5 години и не е нужно същите да бъдат разпечатвани и съхранявани по папки и архиви.

 

 

Застраховки

Процедурите по Карго застраховките и кредитните застраховки (застраховки срещу риск от неплащане) са описани в „Застраховки“