За нас

Защо?

След дълги години опит в транспортния и логостичния бранш все още се усещаше липсата на пряката връзка между участниците в процеса на свободното движение на стоки. Защо се провеждат аукциони за всичко друго, но не и за транспортни услуги?! Така се роди и идеята за online базирана платформа за провеждане в реално време на аукциони за превоз на товари  www.cargoonline.eu.

От идеята до реализацията изминаха 3 дълги години, време в търсене на най-ефективното решение, а не на последно място и на точните хора, които да го реализират.

Благодарение на опита и контактите в сферата на транспорта, логистиката и информационните технологии идеята придоби и сегашният си вид, а именно: максимално опростено и сигурно решение, което да реши проблемите с непрестанните телефонни разговори, многократните запитвания по факс или e-mail, молбите и увещанията в търсенето на справедлива цена и условия за превоз или осигуряване на товар.

Като краен резултат е появата на www.cargoonline.eu.  Мястото, където Товародателите могат да постигат най-добрата пазарна цена и условия за превоз на своите товари, Спедиторите за своите клиенти и не на последно място Превозвачите, за които празните курсове остават в миналото. Договорите за превоз се сключват с квалифициран електронен подпис и не е нужно да се губи все по-ценното за всички време от сключването на сделката до физическото подписване на договора.

Помислихме и за сигурността. Избрахме един от най-добрите и утвърдени застрахователи в Европа, а именно ALLIANZ за застраховка на вашите товари.

Правилата са прости: Печели най добрата оферта и създадената репутация!